GFS | design & promotion

Regulamin promocji Witaminy dla biznesu

Poniższy regulamin reguluje warunki uczestnictwa w promocji usług świadczonych przez Goldfish Studio design and promotion. Promocja adresowana jest do osób będących reprezentantami firm i instytucji, którzy w okresie trwania promocji otrzymali pakiet promocyjny zawierający indywidualny kod upoważniający do wzięcia w niej udziału.

Organizator promocji:

Goldfish Studio design and promotion z siedzibą przy ul. Szyperskiej 13e/2, 61-754 Poznań zwane w dalszej części Goldfish.

Warunki uczestnictwa

1. Otrzymanie pakietu promocyjnego zawierającego indywidualny kod promocyjny.

2. Zalogowanie się na stronie internetowej http://www.goldfish.com.pl/login.html z wykorzystaniem powierzonego kodu. Zalogowanie się jest jednoznaczne z zaakceptowaniem

warunków promocji określonych w poniższym regulaminie.

3. Uczestnik promocji posiada uprawnienia do reprezentowania firmy lub instytucji w sprawach związanych z realizacją usług świadczonych przez Golfish i może przekazać

Goldfish informacje, związane ze specyfiką prowadzonej, przez reprezentowane przez Uczestnika firmy i instytucje, działalności.

4. Uczestnik zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie przekazanych, poprzez stronę internetową, Goldfish danych. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. każdy Uczestnik

promocji ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia.

5. Uczestnik zgadza się na otrzymywanie od Goldfish, drogą elektroniczną, materiałów informacyjnych związanych ze specyfiką usług świadczonych przez Goldfish. Jednocześnie

Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wspomnianych materiałów, korzystając ze stosownych narzędzi dołączonych do wspomnianych materiałów, lub

pisząc na adres e-mail: subskrybcja@goldfish.com.pl, umieszczając w temacie wiadomości słowo "NIE".

Zasady uczestnictwa

1. Uczestnik ma do wyboru trzy rodzaje nagród: 1. Cukierki o smaku miętowym; 2. Cukierki o smaku owocowym; 3. Książkę autorstwa Tima Browna pt.: "Zmiana poprzez design: jak design thinking zmienia organizację i pobudza innowacyjność" wydawnictwa Libron.

2. Uczestnik wybiera jedną nagrodę i podaje adres, na który ma ona zostać wysłana.

3. Jednorazowo można wybrać tylko jedną nagrodę.

4. Uczestnik może, w czasie trwania promocji, zwrócić się do Goldfish z prośbą o przesłanie nowego indywidualnego kodu promocyjnego w celu wybrania innej nagrody. Goldfish może, ale nie musi wysłać kolejny kodu Uczestnikowi, który brał już udział w promocji.

5. Nagroda nr 1 oraz nr 2 jest wysyłana każdemu Uczestnikowi, który ją wybierze w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Goldfish Studio zgłoszenia drogą elektroniczną. Warunkiem wysłania nagrody nr 3 jest przesłanie, lub wyraźna deklaracja przesłania w najbliższym czasie, drogą elektroniczną lub pocztową, zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu lub konkursie na usługi będące w ofercie Goldfish, a organizowanym przez firmę lub instytucję reprezentowaną przez Uczestnika. Nagroda nr 3 zostanie wysłana w terminie do 5 dniu roboczych od dnia zgłoszenia.

Postanowienia końcowe

1. promocja trwa do dnia 01.03.2014 lub do wyczerpania zapasu nagród.